HappyApeRC

 

 

Webshopen är uppdaterad med nya skalaprodukter!!! The webshop is updated with some new Scale items!!!

Välkommen till HappyApeRC, här visar jag mina rc och skalabyggen mestadels inom 1/10 skala. Sommaren 2014 startades även WestCoastDriftTeam som har sin bas i Stockholm. Vi har nu byggt en liten bana på Minicars/ Rynos i Enköping. Tills föreningen har en egen sida så kommer fortlöpande information att hamna här.

En 3D skrivare och scanner är inköpta som tillverkar skalaprodukter och jag är redo att ta emot förfrågningar på olika 3D projekt.

 

Welcome to HappyApeRC, on this website I will show my rc and scaleprojects mostly in 1/10 scale. In the summer of 2014 we started WestCoastDriftTeam which is based in Stockholm, sweden. We have a small track at Minicars/rynos in Enkoping. Until we have a website up and running the info will be hosted here.

A 3D printer and scanner are now installed and I am now able to deliver scaleproduct and accept request on different scaleprojects.

Instagram